Feng Shui - Det naturlige miljø
.........................................................................
F e n g S h u i - FILOSOFIEN OM HVORDAN
INNREDNING PÅVIRKER MENNESKER!

Hva er Feng Shui?
.............................

Feng Shui handler om hvordan omgivelsene kommuniserer med mennesker. Alt dreier seg om energi. Dess mer energi du har, dess mer arbeidslyst vil du ha, og dermed arbeider du mer effektivt.


Feng Shui handler om å skape et bedre arbeidmiljø og dermed:
  • ØKT MOTIVASJON OG ARBEIDSGLEDE
  • ØKT KREATIVITET
  • REDUSERT SYKEFRAVÆR OG MINDRE STRESS
  • NY ENERGI PERSONLIG OG PROFESJONELT
VED Å FORANDRE OMGIVELSENE,
VIL DU FORANDRE DITT LIV.

  Atelieret på Toppen - Randi Gullner -
Ullevålsvn. 105, 0451 Oslo, Tlf./faks: 21 94 99 10
E-mail: rgullner@online.no

Feng Shui Forum
Feng Shui
Damebedrift